juni 2012


Det är den Heidenstamska stilen i sina sinnrika och snillrika vändningar , som ger boken sitt värde. Alla slut är också av poetisk värme och ljus även där bitarna i övrigt är innehållslösa. … under intrycket av Heidenstams styrka så noterar man nästan småleende de många felen. De är ganska många och välkända. Nu består de väl mest däri, att han valt klena ämnen. Jag känner detta så starkt efter jag just skrivit om de skönaste ämnen, jag har ej visst behandlat dem med sådan ursprunglighet och vildhet, som han lagt ned i sina, utan jag har bara lugnt och stilla berättat. Jag vet knappt om det är snillrikt alls, men jag vet dock att jag har arbetat i ädel metall. Heidenstam har kastat bort mycket arbete på att sira ut tarvlig flygsand och lera.

Selma Lagerlöf  var ledamot av Svenska Akademien mellan åren 1914 och 1940. Hon satt på stol nummer 7.

Som jag berättat tidigare har vi även tagit fram en version av vår SAOL-app för systemet Windows Phone 7. Den går att ladda ned gratis från Marketplace.

Som de flesta vet finns denna app redan tillgänglig för iPhone samt för Android- och Symbianbaserade mobiltelefoner. Den här är den sista av fyra planerade SAOL-appar.

Detta innebär dock ingalunda att vi avslutat vårt arbete på att göra Svenska Akademiens Ordlista mer tillgänglig och lättare att bruka. Ännu ett projekt pågår. Vill inte säga mer än så just nu.

Mer information kommer i augusti.