Det är den Heidenstamska stilen i sina sinnrika och snillrika vändningar , som ger boken sitt värde. Alla slut är också av poetisk värme och ljus även där bitarna i övrigt är innehållslösa. … under intrycket av Heidenstams styrka så noterar man nästan småleende de många felen. De är ganska många och välkända. Nu består de väl mest däri, att han valt klena ämnen. Jag känner detta så starkt efter jag just skrivit om de skönaste ämnen, jag har ej visst behandlat dem med sådan ursprunglighet och vildhet, som han lagt ned i sina, utan jag har bara lugnt och stilla berättat. Jag vet knappt om det är snillrikt alls, men jag vet dock att jag har arbetat i ädel metall. Heidenstam har kastat bort mycket arbete på att sira ut tarvlig flygsand och lera.

Selma Lagerlöf  var ledamot av Svenska Akademien mellan åren 1914 och 1940. Hon satt på stol nummer 7.