Under min tid som ständig sekreterare var detta min ämbetsmannablogg. Nu när jag lämnat ämbetet kommer den inte längre att uppdateras.