Fotot av Cato Lein, använt med hans tillståndMitt namn är Peter Englund, jag är ledamot i den Svenska Akademien, och mellan åren 2009 och 2015 dess ständige sekreterare. Min stol har nummer tio – bland mina företrädare på den platsen kan nämnas Carl Snoilsky, Harald Hjärne och Fredrik Böök.

Om du vill ha mer personlig information om mig föreslår jag att du antingen besöker min hemsida (där det också finns en längre, virtuell intervju med mig, gjord av mig själv), eller läser den presentationen av mig som står att finna på Akademiens egen hemsida.