mars 2013


Det mesta som står att säga med anledning av Googles minst sagt märkliga beteende rörande ordet ”ogooglebart” har nog redan sagts.

Dock vill jag gärna påpeka att Språkrådets nyordslista och vår ordlista (SAOL) är framtagna på helt olika vis, och givetvis har olika syften. När ett ord så småningom hamnar i SAOL så är det på grund av att det vunnit fäste i det levande språket – vilket vi kan se i det mycket stora material som används  som underlag för arbetet med ordlistan. Och den statistiken kan man inte argumentera bort. Eller trolla bort med hjälp av advokater.

Det återstår att se om ”ogooglebart” verkligen får allmän spridning. Helt klart är att vi står inför en företeelse som söker sitt namn – alltså att något eller någon ej går att finna med hjälp av en sökmotor – och min egen gissning är att vi tack vare Google Inc. har fått ett.

Jag ser med förväntan fram emot den dag då ett brev från någon av Googles tusentals uppenbart undersysselsatta advokater landar på mitt skrivbord. Det var Sigmund av Luxemburg som i sin egenskap av kejsare över det heliga romerska riket ansåg sig stå över grammatiken. (Ego sum rex Romanorum et super grammaticam”; detta efter att någon oförskräckt kardinal påpekat att kejsaren i ett tal använt ett ord med fel genus.) Jag tror dock att även ett imperium som Google så småningom kommer att förstå att inte ens de står över språkets naturliga rörelselagar.

Ikväll beslöt Akademien att invälja en ny ledamot på stol nummer 7. Hennes namn är Sara Danius, och hon är professor i estetik vid Södertörns högskola. (På denna stol har tidigare suttit bland annat Selma Lagerlöf och Hjalmar Gullberg.)

Danius torde inte vara helt okänd för den läsande allmänheten, särskilt inte för dem som prenumererar på Dagens Nyheter, där hon länge varit verksam som frilansande skribent. Hon har forskat kring några av den moderna litteraturhistoriens stora namn, som Proust, Joyce, Flaubert och Mann; greppet har dock inte varit det traditionella, utan hon har ofta rört sig i gränslandet mellan litteraturvetenskap, estetik och teknikhistoria.

Den som vill bekanta sig med vad hon skriver om – och hur – kan med fördel läsa hennes förord till Anders Bodegårds nyöversättning av Flauberts ”Madame Bovary”. Eller varför inte den här artikeln om modet i litteraturen.

Akademiens valspråk är som bekant ”Snille och smak”. Snille kan sägas stå för en persons förmåga att inom sitt fack frambringa något eget, något gediget, bestående och originellt, smak för förmågan att bedöma vad andra skapat, och Sara Danius innehar båda dessa egenskaper i rikligt mått.

Hon kommer att göra sitt formella inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december. Då kommer hon enligt traditionen tala över sin företrädare på stolen, som var Knut Ahnlund.