Den där pelargonen från min gamla skrivarstuga, som jag bär i famnen nedan och som jag under mina sex år som ständig sekreterare hade på mitt tjänsterum i Börshuset, och under hela denna tid vägrade att blomma, se vad som har hänt med den nu:

2015-09-25 17.43.47

Detta är ett bra exempel på den okonstnärliga tydlighet som bara livet självt kan tillåta sig.