Som den åldriga institution hon är använder Akademien en del mindre vanliga termer. Här förklaras några.

Anteckningen – Protokollet som förs vid ordinarie sammankomster. Jag säger själv ofta fel här.

Ballotering – Kallas ibland kulval. Används vid inval av nya ledamöter. När majoritet uppnåtts för en kandidat, utförs ännu en sluten omröstning, då man uttrycker sitt gillande över detta tänkta inval (genom att lägga en vit kula) eller ogillande (genom att lägga en svart).

De Aderton – Äldre, alternativ beteckning på Akademien.

Direktör – Ordförande på sammanträdena (efter franskans ”directeur”), som sitter en termin i taget. Det är en post som roterar bland ledamöterna.

Ferier – De perioder då Akademierna inte sammanträder. Analogt med Termin (se detta) har Akademien dels julferier, dels sommarferier.

”Herr” och ”Fru” – Det formella tilltal som används på alla sammankomster. Det var en på sin tid radikal åtgärd att införa denna ordning, då det innebar att de utan adliga titlar ställdes på samma nivå som de med sådana. (Så fort sammankomsten är avslutad tilltalar vi dock varandra på vanligt vis.)

”Hon” – I framför allt högtidligare sammanhang är Akademiens genus alltid feminint. (Detta är en rest från den tid då svenskan, precis som dagens tyska, hade ett tregenussystem för substantiven. Då var t. ex. ”månen” en han, och ”väggen” en hon.)

Jetong – Igen ett ord som avslöjar Akademiens franska rötter. Kan bäst översättas med ”värdebevis”, och ser ut som en medalj i silver, slagen av Gustav III, och som utdelas efter avslutat sammanträde till de ledamöter som deltagit. Därefter kan den inlösas mot 100 kronor i kassan. Summan är beskattad.

Kansler – Vice ordförande på sammanträdena, som sitter en termin i taget. Det är en post som roterar bland ledamöterna.

Sammankomst – Man säger egentligen inte sammanträde, men jag glömmer mig själv på denna punkt mest hela tiden.

Termin – De perioder då Akademierna sammanträder. Terminerna är två: dels vårterminen, som sträcker sig från mitten av januari till slutet av maj; dels höstterminen, som sträcker sig från mitten av september till december.