Som har meddelats på vår hemsida beslöt Akademien igår att invälja språkvetaren Tomas Riad som ny ledamot på stol nummer sex. Så vem är han? Jag tänkte här bidra med några strödda fakta som kanske inte är omedelbart gripbara på Internet:

  • Riad tog studenten 1978 vid Katedralsskolan i Uppsala – helklassisk linje.
  • Han disputerade 1992 på en avhandling med titeln ”Structures in Germanic prosody”. För denna fick han Högskoleföreningens pris som det årets bästa.
  • Hans huvudinriktning är fonologi, och särskilt då det fält som benämns prosodi, alltså språkets ljudegenskaper. För en demonstration av vad detta går ut på kan man gärna läsa hans artikel ”Börk börk börk. Ehula hule de chokolad muus”, som alltså tar sin utgångspunkt i mupparnas svenske kock.
  • Tomas Riad är också violinist. Han har studerat vid Royal College of Music i London, och arbetade under en tid på 80-talet som musiker på heltid.
  • Hans far kommer från Egypten, ingenjör och arkitekt, och hans mor Eva är professor emerita i arabiska vid Uppsala universitet.
  • Riads forskning är bred och rik, och spänner från frågor om relationen mellan språk och vers (se till exempel denna föreläsning) till en undersökning av smeknamnsbildningar i Rinkeby.
  • Han har även gjort insatser för att förbättra grammatikundervisningen i svenska skolan.