Det som gjorde den antika orakelkonsten så långlivad var inte minst detta att den byggde på interpreterande av synnerligen vaga tecken.  I Dodona tolkades ekens sus, i Delphi drogs ett budskap fram ur det drogade oraklets muttranden, i Olympia lästes offerdjurens inälvor, i Lebadeia sov man på offerdjurets hud, varefter svaren på ens frågor uppenbarades i de egna drömmarna, etc etc.

Även uttolkandet av Akademiens göranden och låtanden rymmer ett generöst mått av teckentydning. Vilket kanske är ofrånkomligt då vi – liksom alla andra Nobelprisutdelande församlingar – inte bedriver vårt arbete inför öppen ridå.

Men ibland tolkas saker på tok för hårt. Som till exempel i denna text. Jag får nog ta på mig en del av ansvaret själv, som kanske inte var nog tydlig.

Men det tänker jag vara nu.

Finns det några genrer, språk och nationaliteter som a priori är uteslutna från Nobelprisdiskussionerna? Nej. Är det en nackdel att vara en författare med stor läsekrets? Nej. (På samma vis som det givetvis inte heller är ett argument för.)

Sådär. Då var det sagt.