prenobel_14

Jag har tyvärr tvingats fattat beslutet att tillkännagivandet av Nobelpristagaren i år inte kommer att vara öppet för envar som önskar titta på. Bakgrunden är inte vidare dramatisk.

Fler och fler journalister vill bevaka händelsen, och det är givetvis roligt. Samtidigt har vi under flera år haft problem med växande trängsel i Börssalen, och det finns en fysisk gräns för hur många som går att klämma in.

Förra året var vi tvungna att stänga dörrarna nere mot gatan en tid före klockan 13:00 helt enkelt för att Börssalen redan var fylld. Förvisso har den här stämningen av litterär folkfest alltid varit trevlig, men när det plötsligt dyker upp, säg, en busslast med glada mänskor från Västkusten nyfikna på spektaklet, då spricker alla kalkyler. De som arrangemanget i första hand är avsett för – media och branschfolk – riskerar att inte få plats, på grund av att där finns alltför många förväntansfulla turister och föräldralediga pappor som råkat släntra förbi Källargränd med sin barnvagn när dörren mot gatan slogs upp.

PS. Märk väl att även de som ej tillhör de ovan nämnda kategorierna media och branschfolk alltjämt kan beredas möjlighet att delta, men det bygger på att man då hör av sig till oss i förväg. Hela skolklasser, föreningar etc kommer ej kunna beredas plats, men kommer då kunna skicka representanter. Och alltid i mån av plats.

I år kommer jag inte bara finnas på bokmässan i min kapacitet som ständig sekreterare, utan vid några tillfällen har jag även min författarhatt på mig. Vilket jag ser fram emot, då det inte sker varje dag. (Detta är det min 24:e bokmässa; jag har varit med alla år sedan 1989. Enda gången jag uteblivit var 2005 – då befann jag mig inbäddad i ett amerikanskt pansarförband söder om Bagdad.)

Jag kommer att besöka tre dagstidningsmontrar: Dagens Nyheter (fredag 15:30), Svenska Dagbladet (lördag 10:30) och Aftonbladet (lördag 14:30). De aviserade samtalen kommer helt visst att beröra Akademien, Nobelpriset etc, men även handla om min nya – eller kanske rättare sagt nygamla – bok ”Stridens skönhet och sorg 1914”. På fredag skall jag vara med på ett seminarium tillsammans med Nils Fabiansson och Maja Hagerman som handlar om Första världskriget och hur man skildrar det (17:00 sal K2). Och på lördag ska jag prata om detta att skriva för film och TV tillsammans med den tillträdande akademiledamoten Klas Östergren och Louise Boije af Gennäs (16:00 sal K2).

Frågan har ställts till mig om jag kommer att delta i någon organiserad boksignering, och svaret är nej. Därtill finns tyvärr ej tid. Men om någon kommer fram till mig i vimlet med en bok i näven duckar jag aldrig.

Även i år är Svenska Akademien med på bokmässan. (Vilket hon för övrigt varit ända från början 1985.) Vi har vår monter på vanlig plats, just när man kommer in i den stora A-hallen. Och som vanligt kommer även ett antal av våra ledamöter att besöka mässan. I år Horace Engdahl, Sture Allén, Per Wästberg, Sara Danius och Göran Malmqvist.

Årets montertema är Akademiens priser. (De är som bekant många.) Dels finns där en utställning – om någon exempelvis tror De Aderton på sin tid missaktade Astrid Lindgren finns här handfast bevis på motsatsen. Dels håller vi som alltid ett antal mindre och mer intima monterseminarier. Exempelvis kommer Per Wästberg att prata om Nobelprisarbetet (fredag 14:00 och lördag 13:00). Det blir också ett seminarium om de priser som utdelades förr i världen i samband med Akademiens litterära tävlingar (fredag 16:00 och lördag 13:25). Där skänks alltid tillfällen till frågor.

Två av våra allra viktigaste priser delas också av tradition ut på bokmässan, och av mig högst personligen. Det är för det första Bibliotekariepriset (fredag 15:00), och för det andra Svensklärarpriset (lördag 14:00). Bibliotekarier och svensklärare glöms ofta bort, men de är de bredryggade karyatider varpå så mycket av det svenska språket och den svenska litteraturen vilar, och med dessa priser vill Akademien uttrycka sin stora och ärligt kända uppskattning.

Vårt stora seminarium om f.d. akademiledamoten Selma Lagerlöf har tyvärr fått ställas in, av hälsoskäl, men fru Danius kommer istället att hålla ett miniatyrseminarium om henne i vår monter (lördag 15:00). Men seminariet för alla språkintresserade ligger lyckligen fast. På söndag klockan 12:00 i K1 kan vem som vill gå och ställa frågor om svenska språket till ett lag som består av bland annat Sture Allén och Sven-Göran Malmgren, chefredaktören för SAOL.

En innovation är att just i år står Akademien som en av arrangörerna av den stora mässmottagningen på fredag kväll.

I torsdags hade Akademien sitt sista sammanträde för denna termin.

Allt var sig likt, fast bara ännu mer så. En sammankomst inleds alltid med att sekreteraren hälsar från och upplyser om frånvarande ledamöter.  För första gången under mina dryga tio år i denna församling var detta ej nödvändigt, ity… alla var där. Det vill säga samtliga sexton personer som för närvarande utgör Svenska Akademien. (Efter den 20 december i år stiger den siffran till sjutton, efter det att Klas Östergren tagit sitt inträde. Men han befann sig för övrigt i lokalerna under torsdagen, för att prata praktikaliteter, så han var nästan där han med.)

Till Akademiens huvuduppgifter hör att dela ut priser, stipendier samt stöd till olika kulturella och språkliga projekt. En stor del av varje sammankomst handlar om just detta. Pristagare nomineras och summeras, vägs och väljs; ansökningar diskuteras, pro et contra. Det här har varit en tämligen normal termin. Allt som allt har vi delat ut knappt 14 miljoner. (För att vara mer exakt: 13 972 427 kronor.)

För ledamöterna väntar nu sommarlov. Och Nobelläsning. Med diskreta bokomslag.

Igår kväll delades Svenska Akademiens Nordiska pris ut under traditionella former i börssalen. Förutom äran och ett vackert kalligraferat diplom består det av 350 000 kronor – det är för övrigt vår näst största utmärkelse, efter Nobelpriset . År 2013 gavs det till Sofi Oksanen, och i år var det poeten, författaren, essäisten och filosofen Lars Gustafsson som prisades.

NordiskaPriset_2014

Lars Gustafsson – i alla fall hans ryggtavla -, Per Wästberg samt Kristina Lugn. Den sistnämnda på väg ut ur bilden, samtidigt som en blomsterbukett är på väg in i den.

Precis i början bröt en gnutta sol fram genom aprilmolnen och fyllde Stortorget och den fullsatta salen med sitt ljus. Det kändes som ett gott omen. Så efter en kort introduktion av mig talade först Per Wästberg. Han sade bland annat:

Trots en andlig ekvilibristik som har fört honom till decennier i Austin Texas, till tyska akademier, Oxford och Uppsala, har vi honom här på plats, i Gustaf III:s börssal, med en sjuttio åttio böcker bakom sig och fler på gång, Och trots dystra utsagor om det svenska samhället och ”det djävla falska högfärdiga Stockholm” lika muntert produktiv.

Han kliver rakt in i Darwin och Einstein, i Kant och Gauss, in i den europeiska politikens dunkel och den högre matematikens pelarsalar där dårskap sammanbor med genialitet. Det enda man kan vara säker
på är att han kommer ut på andra sidan som ännu mer Lars Gustafsson.

Men trots att han innehaft en professur i filosofi är det inte den besinningslöst uthållige tänkaren vi vill prisa utan de suveräna infallens jonglör, de mångbottnade impressionernas nedtecknare vare sig han kör på en ökenväg i Texas, spelar tennis med ett handlag som inte återfinns i instruktionsboken, slår sig ned i Elsa Anderssons oförlikneliga konditori i Norberg eller hyllar sin nära nog tvilling Hans Magnus Enzensberger. Ur allt och ur ingenting drar han upp ett glänsande byte, varken fågel eller fisk eller mittemellan utan något sällsamt som vi kanske inte har sett förut och som likt laken inte kan jämföras med något annat än sig själv.

Lars Gustafsson har alltid verkat äldre än han är. Om två år är han åttio, men jag skulle snarare tippa hundra, vitalt melankolisk, imiterande sig själv eller någon annan – såsom han gjort med Ekelund och Silverstolpe – för vi har inte ett enda jag, det går alltid ledtrådar till en frånvarande, till något av våra fiktiva jag. Vi bär på en inre rymd som inte är vi. Han säger själv: ”Den idealiska kreativa atmosfären är för mig ett tillstånd som kommer tankspriddheten nära. Jag tänker bäst när jag tänker på något annat.”

Därefter var det Kristina Lugns tur. Hon sade bland annat:

Jag menar att Lars Gustafsson alltid varit i alla bemärkelser tillgänglig för mig, vi har fört ett samtal som han sluppit delta i. De flesta läste jag när de först kom ut och han inte var så mycket äldre än jag men hade seklers försprång. När jag nu återvänt till hans romaner slås jag av hur starkt jag präglats av dem, utan att det satt några andra spår än de outplånliga inombords. Han är mitt hemliga bankkonto, mitt startkapital. Och jag har slösat bort det. Men det är inte ämnet för denna lilla föreläsning.

Kanske – och verkligen bara kanske – har även Lars Gustafsson någon gång tvivlat på att hans spåkkdräkt har rätt passform. Men ett av storhetstecknen på hans panna har ritats av egenmäktighet som är avundsvärd. Passformen anpassas efter honom. Så oanpasslig är han. Jag tror att en viktig del av Lars Gustafssons storhet är att han aldrig upphör att förvånas över sig själv.

Efter detta utdelades priset, under mild men vänskaplig förvirring. Varefter ordet överlämnades till herr Gustafsson själv. Han sade bland annat:

Som vi alla vet kan de stora, de mycket ärofulla, priserna ha många och inte alltid förutsägbara verkningar. De kan rikta välförtjänt uppmärksamhet på det orättvist försummade. De kan vidga rummet kring ett författarskap. Men, det vet vi tyvärr också; de är inte helt och hållet ofarliga. Att motta ett stort litterärt pris är utöver allt annat att öppna dörren för nya förväntningar. Och sådana kan som vi alla tyvärr vet, verka förlamande.

Just i mitt fall, tror jag dock inte faran är särskilt stor. Det mesta som jag faktiskt kunde uträtta har jag redan uträttat, och jag tror mig vid min jämförelsevis höga ålder, ha nått en viss insikt i vad jag kan och vad jag inte kan göra. Det är en befriande insikt. En kännare har sagt om August Strindbergs måleri, att det blev framgångsrikt och i sitt slag banbrytande därför att han visste vad han kunde och vad han inte kunde måla. För en sådan konstnärlig strategi har jag den största förståelse.

När det yttre larmet kring en diktare och hans verk tystnar, priserna, recensionerna, alla de möjliga reaktionerna mellan kanonisering och halshuggning, när vi går från yttre ljud till existentiell realitet, återstår egentligen bara vad Philip Roth nyligen har beskrivit som ”det nakna mötet” mellan författaren och hans ord, det blanka papperets ögonblick. Liksom i tennisserven finns där inget före eller efter. Där finns egentligen ingen att rådfråga. Ingen alls. Det finns bara det andlösa mötet mellan ögonblick och orden.

Det slog mig där jag satt i salen och lyssnade, att för mig personligen, och bara för mig, var det på sätt och vis som om två trådar löpte samman. När jag var alldeles ny student i Uppsala 1980, köpte jag min allra första diktsamling: det var Lars Gustafssons ”Artesianska brunnar, Cartesianska drömmar” och sedan dess – och det är nu 34 år sedan – har jag alltid haft en bok av honom antingen vid min skrivplats eller på mitt nattduksbord. Länge stod den där första boken sida vid sida med en annan diktsamling jag införskaffade ett par år senare, nämligen Karl Ragnar Gierows ”I daggkåpans mantelfåll”. Och när Gierow dog donerade han sina pengar till Akademien. Och av dessa medel skapades – Nordiska priset.

Efteråt drack vi vin inne i sekreterarrummet. En av gästerna var Tomas Tranströmer. De sista gick hem runt tiotiden.

 

 

 

 

 

 

Igår blev vi kontaktade av en hög representant från Mercedes-Benz i Sverige. Han berättade att reklamfilmen i fråga visades för sista gången i söndags, och att den också tagits bort från deras Youtube-kanal. (Detta följer deras ursprungliga plan.) Dessutom sade han att de även instruerat återförsäljarna att inte heller bruka filmen i deras lokala verksamhet.

Allt detta är vi självfallet nöjda med, och betraktar i och med det fallet som avslutat.

En reklambyrå som heter ANR har kommit på den bisarra idén att använda delar av Karin Boyes kanske mest kända dikt, ”I rörelse”, i en glassig reklamfilm som syftar till att locka människor att köpa bilar av märket Mercedes-Benz. Att utnyttja Boyes dikt på det här okänsliga och genomkommersialiserade viset är gravplundring.

Det går inte att ta skydd bakom det faktum att Boye varit död i över 70 år, och skylla på att hennes verk därför är ”fria”. Att göra sådant här bruk av hennes text är en grov förvanskning både av dikten och av vad författaren en gång stod för.

Vad väntar härnäst? Att Edith Södergran sätts att göra reklam för hamburgare, Gunnar Ekelöf används för att sälja blöjor, och Erik Johan Stagnelius får kränga bonvax?

De döda har onekligen svårt att protestera mot missbruk av det här slaget. Låt oss pröva tankeleken att Karin Boye skulle ha levat idag. Skulle hon då godkänt vad ANR gjort med hennes dikt? Inte en chans. Hon var socialist och satt i redaktionen för marxistiska Clarté.

Lyckligtvis finns det något i upphovsrättslagen som kallas ”Klassikerskyddet”. Det innebär att Svenska Akademien – som en av tre institutioner i Sverige – har rätt att i domstol föra talan mot bruk av ”litterärt och konstnärligt verk … som kränker den andliga odlingens intressen”. Det tänker vi göra nu.

Våra advokater har skickat ett brev till Mercedes-Benz där vi uppmanar dem att sluta att använda Boyes dikt i sin reklam – ”vid äventyr av rättsliga åtgärder”, som det heter på juridiska.

Skulle jag vara Jörg Himmelmann, VD för Mercedes-Benz i Sverige, skulle jag inte bara stoppa den här filmen på en gång. Jag skulle även uppmana folket på ANR att pröva på att skriva sin egen copy istället för att sno av döda författare. Det är nämligen andra gången de gör på det här viset. De använde exakt samma dikt av Boye för dryga 10 år sedan, då för att sälja Renault Laguna.

Igår valde Svenska Akademien in Klas Östergren på stol nummer 11. Han efterträder Ulf Linde, som avled i oktober förra året. (På denna stol har även Eyvind Johnson och Erik Axel Karlfeldt suttit.)

Han är författare, och jag tror att de flesta av oss inte bara hört talas om honom utan även läst honom. Hans bredd är ovanlig och imponerande.

Östergren har skrivit på flera vis bred epik (som den märkliga trilogin ”Gentlemen”, ”Gangsters” och ”Den sista cigaretten”, en i mina ögon unik skildring av vårt lands förvandlingar under de senaste decennierna), kortprosa (han är en av våra främsta novellförfattare: läs t.ex. ”Med stövlarna på”!) samt även filmmanus (en ovanligt framgångsrik sådan, vill jag påstå, som har vissa små inblickar i branschen). Till yttermera visso ligger han även bakom flera högt prisade översättningar, exempelvis av Baudelaire och Ibsen.

När jag ringde honom vid pass halv sju igår kväll stod han i köket och gjorde hovmästarsås. Klas Östergrens reaktion på mitt besked att han blivit invald i Akademien var enligt mitt förmenande det bästa: 1.) Han blev glad men fullkomligt överrumplad, 2.) Han ställde ett antal prövande frågor om vad det skulle innebära etc 3.) Han bad om lite tid för att få konferera med sin hustru. Det sistnämnda fick han givetvis. Därefter ringde han upp och sade att han gärna ställer upp. Under vårt samtal skar sig hovmästarsåsen.

Klas Östergren kommer att ta sitt inträde vid Akademiens traditionella högtidssammankomst i Börshuset den 20 december i år.

Vid den här tiden på året brukar Akademien fastställa den s.k. långa listan, med samtliga nominerade till Nobelpriset i litteratur. Det skedde igår.

Utfallet måste betecknas som högst normalt. Vi har fått in 271 förslag, vilket resulterat i en lista med 210 namn – ett antal har alltså nominerats av flera, och så brukar det vara. Av dessa nämns 36 för allra första gången. Tidigare Nobelpristagare finns som tidigare bland förslagsställarna. Med beslutet på gårdagens sammankomst har arbetet på att ta fram årets Nobelpristagare inletts på allvar.

Akademien fortsätter för övrigt med försöken att bredda och förbättra nomineringsprocessen. De andra nobelprisutdelande församlingarna i Stockholm använder elektroniska nomineringssystem, och vi tänker under året se om detta kan vara en väg att nå än fler möjliga förslagsställare och få in än fler namn på intressanta kandidater.

Efteråt gick vi till Gyldene Freden och åt ärtsoppa och pannkakor. För en gång skull levde vi upp även till denna del av myten.