I torsdags hade Akademien sitt sista sammanträde för denna termin.

Allt var sig likt, fast bara ännu mer så. En sammankomst inleds alltid med att sekreteraren hälsar från och upplyser om frånvarande ledamöter.  För första gången under mina dryga tio år i denna församling var detta ej nödvändigt, ity… alla var där. Det vill säga samtliga sexton personer som för närvarande utgör Svenska Akademien. (Efter den 20 december i år stiger den siffran till sjutton, efter det att Klas Östergren tagit sitt inträde. Men han befann sig för övrigt i lokalerna under torsdagen, för att prata praktikaliteter, så han var nästan där han med.)

Till Akademiens huvuduppgifter hör att dela ut priser, stipendier samt stöd till olika kulturella och språkliga projekt. En stor del av varje sammankomst handlar om just detta. Pristagare nomineras och summeras, vägs och väljs; ansökningar diskuteras, pro et contra. Det här har varit en tämligen normal termin. Allt som allt har vi delat ut knappt 14 miljoner. (För att vara mer exakt: 13 972 427 kronor.)

För ledamöterna väntar nu sommarlov. Och Nobelläsning. Med diskreta bokomslag.