Det har förekommit diverse spörsmål och spekulationer rörande efterträdaren till Ulf Linde, den nyligen avlidne innehavaren av stol nummer elva. Vill härmed påpeka att Akademien nu är inne i den sorgeperiod som dikteras både av våra stadgar och av vanliga, medmänskliga hänsyn. Invalsfrågan har följdaktligen inte diskuterats i detta sällskap, och jag tror inte heller att så kommer att ske på den här sidan av nyåret.