Alice Munro kommer som bekant inte till Stockholm i december. Jag kan nu berätta att den som kommer att ta emot Nobelpriset i hennes ställe under ceremonin i konserthuset är hennes dotter Jenny.

Nobelföreläsningen kommer att äga rum som vanligt i Börssalen den 7:e december. Formen blir dock självfallet annorlunda: då kommer en i förväg filmad föreläsning av och med Alice Munro att visas. (Detta med en filmad föreläsning är ingen fullständig innovation. Den har tillgripits en gång tidigare, år 2005, då Harold Pinter – också av hälsoskäl – var förhindrad att personligen närvara i Stockholm.)