Akademien har ännu inte börjat sammanträda efter sommarferierna, och som de flesta andra ledamöter befinner jag mig i slutspurten på Nobelläsningen. Så ingen av kvinna född vet ännu vem som kommer att få det där berömda priset i litteratur. Icke förty har spekulationerna inletts. Det har dessutom bubblat upp en del märkliga uppgifter i två länder i Sydeuropa som jag vill passa på att dementera. Om inte annat så för att slippa se dem växa och bli till vandringssägner.

Påstående nummer ett går ut på att Akademien ibland skickar ut hemliga sändebud som har till uppgift att sondera specifika Nobelkandidaters personliga inställning till priset i allmänhet  (och till exempel fråga dem om de kan tänka sig att dela priset med någon annan litteratör). Om detta kan jag bara säga: Nej, några sådana sonderingar utför vi aldrig. Någonsin.

Påstående nummer två gör gällande att vi ibland hos vissa myndigheterna inhämtar referenser och annan information rörande aktuella Nobelpriskandidater. Om detta kan jag också bara säga: Nej det gör vi aldrig. Någonsin.

I år börjar konstigheterna komma ovanligt tidigt.

 

The Academy has not yet begun its meetings and like most of the other members, I am in the final stage of my Nobel reading inventory. So as of this moment, no one of woman born can yet know who will receive the renowned literary prize for this year. Nonetheless, speculation is rife. Strange reports have surfaced in two countries in southern Europe, and I am happy to have the opportunity to refute both. If only to stunt their growth before they become urban legends.

One claim is that the Academy sometimes deploys secret emissaries to investigate the personal attitudes of specific Nobel candidates to the prize (for instance quizzing them whether they would be agreeable to sharing the prize with another author). Regarding this claim, all I can say is no, we never do this. Ever.

The other claim is that we occasionally turn to certain authorities for references and other information regarding potential Nobel Prize candidates. Regarding this, I can also state that no, we never do. Ever.

This year, the oddities have cropped up unusually early.