Ikväll beslöt Akademien att invälja en ny ledamot på stol nummer 7. Hennes namn är Sara Danius, och hon är professor i estetik vid Södertörns högskola. (På denna stol har tidigare suttit bland annat Selma Lagerlöf och Hjalmar Gullberg.)

Danius torde inte vara helt okänd för den läsande allmänheten, särskilt inte för dem som prenumererar på Dagens Nyheter, där hon länge varit verksam som frilansande skribent. Hon har forskat kring några av den moderna litteraturhistoriens stora namn, som Proust, Joyce, Flaubert och Mann; greppet har dock inte varit det traditionella, utan hon har ofta rört sig i gränslandet mellan litteraturvetenskap, estetik och teknikhistoria.

Den som vill bekanta sig med vad hon skriver om – och hur – kan med fördel läsa hennes förord till Anders Bodegårds nyöversättning av Flauberts ”Madame Bovary”. Eller varför inte den här artikeln om modet i litteraturen.

Akademiens valspråk är som bekant ”Snille och smak”. Snille kan sägas stå för en persons förmåga att inom sitt fack frambringa något eget, något gediget, bestående och originellt, smak för förmågan att bedöma vad andra skapat, och Sara Danius innehar båda dessa egenskaper i rikligt mått.

Hon kommer att göra sitt formella inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december. Då kommer hon enligt traditionen tala över sin företrädare på stolen, som var Knut Ahnlund.