Med anledning av denna nyhet har jag följande kommentar:

Detta är helt och hållet en privat angelägenhet mellan de inblandade, och angår Svenska Akademien lika litet som ett slagsmål på krogen dem emellan skulle göra; men precis som ett sådant offentligt slagsmål skulle kunna kasta en skugga på Akademiens anseende, om än indirekt, så gör även sådana här dumheter det.

Detta är alltså inte något som Svenska Akademien är inblandad i, ställer sig bakom, sysslar med, ursäktar eller försvarar.