Jag minns min första bokmässa. Det var 1989. Jag presenterades för Göran Tunström, som bar grov sticketröja och just hade läst min första bok, och som sade att han inte trott att jag skulle vara så ung. (Vet ännu inte om det ska tolkas som beröm eller vad.) Senare fick jag tillfälle att samtala både med Jan Myrdal och Ebbe Carlsson – jag var tämligen ”starstruck” – och väl uppe i baren, bland några bra packade finlandssvenskar, påpekade en okänd man för mig att det var alls ingen konst att skriva EN bra bok: det var tvåan som det svåra. 23 år och 1 Berlinmur senare är jag än en gång på väg mot Göteborg.

Akademien har ett digert program i sin monter – det finns anslaget där. Dessutom arrangeras flera seminarier med anknytning till böcker vi ger ut i år.

På fredag 15:00 – 15:45 (i sal J1) diskuterar Jan Stolpe, Jesper Svenbro och jag ”Översättningens helgd”, med anledning av att årets klassiker är Erland Lagerlöfs översättning av Iliaden och Odyssén. Hans version var länge den överlägset bästa versionen på svenska – desto märkligare, då Lagerlöf gjorde huvuddelen intagen på alkoholistanstalt i början av förra seklet – men den kom så småningom att förvrängas till nära nog oigenkännelighet av folk som tog sig rätten att ändra och sudda i den efter eget huvud.

På lördag 13:00-13:45 (även detta i sal J1)  kommer jag öppna ett samtal mellan Carl Otto Werkelid och Odd Zschiedrich kring Akademien i vardag och fest, detta utifrån den bok med fotografier av Helena Paulin-Strömberg och med text av den förstnämnde som också kommer ut i höst. (Titta gärna närmare på omslagsbilden. Den är tagen mitt under den nobeldiskussion som resulterade i priset till Mario Vargas Llosa. Numera har vi alltid gardinerna noga fördragna…)

Samma dag, 11:00-11:20 (i Akademiens egen monter) kommer Lotta Lotass och Bo Svensén presentera årets volym i Minnesbiblioteket. Den består av arton inträdestal från tre sekler, och där det ingår många högst personliga porträtt: Hjalmar Gullberg skriver om Selma Lagerlöf, Pär Lagerkvist om Verner von Heidenstam, Harry Martinson om Elin Wägner, och Karl Ragnar Gierow analyserar på sitt oefterhärmliga vis Hjalmar Gullberg, med mera.

Till sist på söndag, klockan 11:00-11:45 (i sal K3) kommer jag vara samtalsledare för en samling människor med högst olika bakgrund – Erik Andersson, Bo Lindberg, Anna Cullhed, Jan Trofast och Anki Mattison – som kommer att tala om och kring Akademiens allra som största, äldsta och mest krävande projekt: den enorma historiska ordboken, SAOB.

Årets tema är också SAOB, som kommer att presenteras i vår monter från olika vinklar, och av folk som arbetar med den dagligen nere i Lund. Ett antal ledamöter kommer att vara på bokmässan, och nås bäst genom ett besök av densamma. Det gäller även för undertecknad. I år kommer jag ha på mig obekväma men snygga bruna skor.

Till sist: två av våra kanske viktigaste utmärkelser delas ut i samband med göteborgsmässan, på fredag 16:00 Bibliotekariepriset, och sedan lördag 15:00 Svensklärarpriset.