Förra torsdagen fastställde Akademien det som brukar kallas den långa listan. Nomineringarna till årets Nobelpris är i och med detta slutförda. Någonstans i denna lista finns årets Nobelpristagare. Det handlar om 210 namn, varav 46 nämns för första gången. Antalet förslagsställare är 288.

En nyhet är att vi till denna omgång faktiskt femdubblat antalet utskick till universitet i USA. Visserligen har utfallet av detta, i termer av giltiga förslag, inte varit fullt så gott som vi kanske hoppats. Men vi ger oss inte, utan kommer även fortsättningsvis skicka runt 100 nomineringsinbjudningar till det stora landet i väster.

Jag noterar för övrigt att i år har ovanligt många gamla Nobelpristagare utnyttjat sin rätt och själva nämnt kandidater.