Akademiens SAOL-app är nu i praktiken klar. Betaversionerna har testats, grundligt. (Särskilt tack måste här riktas till folket på Lexikaliska institutet vid Göteborgs universitet, som varit mycket noggranna i sin jakt på allehanda fel, stora och små.)

För tillfället genomgår appen för Iphone den speciella godkännandeprocess som Apple underkastar alla sådana ting. Androidversionen är färdig, men vi vill vänta med att frisläppa den till dess att Iphone-versionen också är åtkomlig.

Under förutsättning att Apples godkännandeprocess inte tar mer tid än brukligt räknar vi med att SAOL-appen kommer att vara tillgänglig för nedladdning vid månadsskiftet november-december. (Och, som tidigare nämnts, den kommer att vara både gratis och reklamfri.)