Detta var innehållet i min vänstra kavajficka under den långa torsdagen:

  • En tummat och välannoterad exemplar av Tomas Tranströmers samlade dikter – nu demaskerad. Och instoppat i den…
  • Pappret med prismotiveringen – det jag läste från klockan 13:00.
  • Lappen med telefonnumret till pristagaren.
  • Anteckningar gjorda i samband med samtalet med densamme.

De här tingen får nog höra samman hädanefter.