Den här hösten ger Akademien ut tre bokverk. Och alla tre kommer att vara föremål för uppmärksamhet på bokmässan, som börjar nu på torsdag.

Det första är Bo Bergmans biografi över Hjalmar Söderberg. Detta är årets volym i serien ”Minnesbiblioteket”, vilket innebär att det är en återutgivning av ett gammalt verk som vi tror kan vara av intresse även för läsare idag. Bo Bergman och Hjalmar Söderberg var gamla vänner, och den förstnämndes detaljskarpa och intelligenta bild av denna person som han kände så väl är högintressant – bland annat för att relationen mellan de två inte var helt okomplicerad. Seriens redaktör Lotta Lotass har skrivit ett förord som är bland det bästa jag läst om dessa udda författarkollegor. (En recension av boken går att läsa här.)

På bokmässan kommer Lotta Lotass och Staffan Söderblom samtala om boken, om Söderberg och Bergman på fredag klockan 10:00-10:20, i sal J2.

Det andra är ”De Aderton”, en biografisk uppslagsbok över de 186 personer som sedan 1786 invalts som ledamöter i Svenska Akademien. Förutom dessa porträtt i bild och text – organiserad efter stolsnummer – rymmer boken dessutom en inledning där olika aspekter av den här lilla gruppen diskuteras: socialt ursprung, yrke, kön, ålder etc. Flera vandringsmyter avlivas, som att Akademien mest skulle ha bestått av författare. Det är dock intressant att notera hur sammansättningen hela tiden skiftar, om än runt vissa givna axlar. På så vis blir Akademien, trots sin uttalade vilja att förbli, ändå en spegling av ett Sverige i förändring. Och underligt vore annars.

Bokens författare Bo Svensén kommer vid två tillfällen prata kring den, dels på fredag klockan 14:00, dels på lördag klockan 11:00. Platsen är Akademiens egen monter. Vid det sistnämnda tillfället kommer jag själv vara med.

Det tredje är årets nummer i vår klassikerserie: Erik Johan Stagnelius samlade skrifter, i fem band, allt samlat i en vacker box. Det har länge saknats en modern version av Stagnelii verk, och den som verkligen velat sätta sig in i hans vidunderliga produktion – minns att han dog ouppmärksammad vid 29 års ålder – har fått saxa mellan flera olika utgåvor. Inte så längre. Detta är den mest fullständiga upplaga som hittills givits ut, och den kommer inom överskådlig tid vara ett standardverk. Det är också Akademiens största satsning  hittills inom ramen för vår klassikerserie, och vi är självfallet synnerligen nöjda med den.

På lördag klockan 12:00 kommer jag, Paula Henriksson, utgåvans mångkunniga redaktör, och Anders Olsson, som skrivit inledningen, samtala om Stagnelius. Platsen är sal H:1.

Själv väntar mig en rad olika sysslor och framträdanden. Förutom ett seminarium om kontinuitet och förändring i Svenska Akademien (fredag 16:00, sal J1), tillsammans med bland annat Sture Allén, kommer jag bland annat dela ut två priser som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, dels vårt bibliotekariepris (fredag 15:00), dels vårt svensklärarpris (lördag 13:30). Båda evenemangen äger rum i vår monter. Och om det är någon som vill träffa mig så är det störst chans att göra det just på den platsen. Där mellanlandar jag titt som tätt. Vi ses!