Jag saknar inte sällan skrivandet. Det måste jag erkänna. Arbetet som ständig sekreterare tar för det mesta allt jag har av tid, och ibland mer ändå. Men jag har en livlina, en kontakt med min tidigare existens som räddar mig, och det är den bok jag skrev om Första världskriget och som kom ut 2008.

När den ges ut i något nytt land tar jag det som förevändning för att återvända till den, ändra, stryka, lägga till. När tid bjuds, vill säga.

Ofta lyfter jag ut en person som återfinns i den svenska upplagan och adderar en annan. Vilket är fullt möjligt på grund av bokens modulartade struktur. På det här viset finns det inte två utländska upplagor som är exakt lika varandra.

Detta påminns man också om på ett annat, lättiakttagbart plan. Det gäller den grafiska utformningen och – i synnerhet – omslagen. Som här:

Det är faktiskt möjligt att spanjorer och britter varandra ovetandes valt fotografier tagna vid samma tillfälle; klart är dock att de sistnämnda sökt närhet, genom att använda en en bild är blickarna är det centrala, samtidigt som de förstnämnda med sitt bildval istället markerar avstånd. Den amerikanska omslaget är lika lugnt som det tyska är våldsamt – Nevinsons expressionistiska målning av en detonerande granat är helt kongenial med titeln. (Som för övrigt modifierats.) Jag vill också tro att alla de här sakerna finns i boken: närheten och avståndet, våldet och stillheten.

Nästan överallt har man problem med titeln. En rad olika varianter förekommer.

Tanken är att så småningom samla de här tilläggen, som bara återfinns i utländska upplagor, och låta smälta samman dem med det svenska originalet, till ny, utbyggd version av ”Stridens skönhet och sorg”.

När tid bjuds, vill säga.