Apropå ett inlägg av Björn Wiman i dagens DN, där han spekulerar kring frågan om nya ledamöter i Akademien:

1.) Detta är för närvarande en icke-fråga för oss. När en ledamot dött inleder Akademien en sorgeperiod som varar en månad. Och under den tiden diskuteras inte detta med efterträdare. (Och då vårterminens sista sammankomst äger rum torsdagen den 26 maj, innebär det att saken vackert får vänta till hösten.)

2.) Hans plädering för mångfald finner jag sympatisk. Från det att jag trädde till som ständig sekreterare har jag vid många tillfällen påpekat att den stora faran för sammanslutningar som denna inte är konflikten utan istället att man utvecklar en alltför stor samsyn.

Hans sätt att argumentera på syns mig dock aningen förbryllande. Det är sant att Akademien domineras av författare, litteraturvetare och språkfolk; men så har det varit mycket, mycket länge. För att det ska vara möjligt för Wiman att mana fram bilden av en hotande monokultur så glömmer han dessutom bort att det i kretsen även finns en sinolog (Göran Malmqvist) och en antikvetare (Jesper Svenbro). För att inte tala om Kristina Lugn, som om hon alls var möjlig att sammanfatta i en enda titel nog skulle benämnas dramatiker.

Lite stolligt blir det sedan när Wiman kallar fram ingen annan än Gustav III som stöd för mångfaldstanken. Så här såg den Akademi ut som kungen själv satte samman vid grundandet (och både stavning och avstavning är originaldokumentets):

Herr Ricks Rådet Grefve Höpken.
Herr Ricks Rådet Grefve Carl Fredric Scheffer.
Herr Ricks Rådet Grefve Hermansson.
Herr Ricks Rådet och FältMarskalken Grefve Axel Fersen.
Öfverste Cammar Iunkaren Grefve Gabriel Oxenstierna.
Stats Secreteraren Schröderheim.
Biskopen i Lund Doctor Celsius.
Biskopen i Götheborg Doctor Wingård.
Cancellie Rådet Grefve Gyllenborg.
Cancellie Rådet och CronPrinsens Informator Nils Rosenstein, som och blir Academiens Secreterare.
Vår Secreterare Adlerbeth.
Vår HandSecreterare Kiellgren.

Säga vad man vill om Gustav III, men det var inte direkt någon regnbågsallians han skapade 1786.