Vi har nåtts av ett rykte, att vi i Akademien håller på att utreda en viss nu levande Nobelpristagare i litteratur, för att se om den här personen använt sig av spökskrivare. Detta är fullkomligt gripet ur luften. Någon sådan utredning pågår ej, och inte heller har någon sådan utredning alls övervägts.

We have been reached by a rumor that the Swedish Academy is investigating a certain now living Nobel Prize laureate in Literature, to see if this person has been using a ghost writer. This is complete rubbish.  No such investigation is under way, nor has it ever been considered.