Nyss skrev jag att det kanske mest provocerande i sådana här sammanhang är att dela ut pris enbart på litterära meriter. Mycket riktigt. Påståendet har retat upp DN:s Sverker Lenas. Kanske koketterar han med sin oförmåga att läsa innantill, eller så är han bara grälsjuk. Vad jag sökte påpeka är att den gamla konspirationsteorin som säger att Akademien i sina val agerar utifrån något slags vänsteragenda bevisligen inte håller streck. (Och samma sak gäller för yrvakna påståenden om att priset nu syftar till att belöna den motsatta sidan.) Och det håller jag fast vid.

När jag skriver att vi väljer pristagare utan att ta hänsyn till deras politiska ställningstaganden läser Lenas att vi menar att litteraturen till sin natur är opolitisk. Var han fått denna absurda idé ifrån vet jag ej.  (För övrigt finns där en logisk kullerbytta av det djärvare slaget, nämligen att politiken just nu har hunnit ikapp Nobel, vilket är omöjligt att förfäkta om man samtidigt tror på litteraturen som ”en världsspegel”, för isåfall har den alltid funnits där.)

Jag vill inte göra mig dryg här, men i denna fråga har jag onekligen ett klart överläge gentemot Lenas, då jag i motsats till honom sitter med och hör hur resonemangen förs.