… och undrar om det är någon annan som ännu gör det? Ett tag under det sena 1800-talet ansågs han vara Skandinaviens främste lyriker, omsvärmad, omtalad, populär. För detta var under den fjärran tid då poeter kunde ta ungefär samma plats i det allmänna medvetandet som rockstjärnor idag. Men redan under hans livstid – han dog som bekant 1903 – gick Snoilskys tidigare så vackra rykte i nedan.

Han har själv kommenterat detta obarmhärtiga faktum, om än indirekt, i en text om en viss 1700-talsbibliograf:

”Ingenting väcker så livlig föreställning om mänsklig framgång och mänsklig begränsning som det enda ordet namnkunnighet. Den, som lyckas i att uppdraga denna sällsynta praktblomma, väntar väl att hon skall överleva sin egen såningsman; och dock sammanfaller endast alltför ofta bäggederas livslängd. Mången hinner till och med att själv bevittna den ömtåliga plantans både blomstring och förvissnande – ett ögonblick av sorl, och så blir det åter mörkt och tyst.”

Akademien har en bokserie som heter Minnesbiblioteket, och årets nummer är just en biografi över Carl Snoilsky, författad av Per Hallström (den förre ständige sekreteraren). Förordet är skrivet av seriens redaktör Lotta Lotass.

På årets bokmässa i Göteborg kommer jag och Lotta att samtala litet om denna bok, om Snoilsky och om den litterära glömskans mekanismer. Kanske till och med läsa någon dikt av honom. Om tid gives. Evenemanget äger rum på lördag, klockan 16:00-16:20.

Det hampar sig så att jag har en gammal relation till Snoilsky: han var den förste poet vars samlade verk jag inköpte – i blekta vita pappersband. Året var 1980 eller 1981. Sedan ville makterna att jag skulle sitta på samma stol som honom här i Akademien.

Jag har fortfarande svårt att recitera hans ”Svarta svanor” utan en viss rysning.

* * * * *

För övrigt: från och med nu tänker jag göra ett försök och låta besökare skriva egna kommentarer. Dessa kommer dock vara modererade (så det kommer alltid vara en viss fördröjning) och bara de som följer reglerna kommer att släppas fram.