Idag publiceras ett internationellt upprop för den fängslade svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. Jag är en av undertecknarna. (Några andra, bland en rad nämnvärda, är André Brink, John Le Carré, Nuruddin Farah, Günter Wallraff, Wole Soyinka och Lars Norén.) Vi vet att Isaak ännu lever, men under vidriga förhållanden.

Avslutningen lyder så här: ”Tragiskt nog är Dawit Isaak en symbol för det lidande som offren för brott mot de mänskliga rättigheterna ständigt utsätts för, över hela världen. Om demokratiska regeringar inte kan stå starka mot sådana övergrepp, så tappar de inte bara i trovärdighet: de blir passiva medhjälpare till de torterare som begår brotten.” Hela texten står att läsa här.