Jag och den yngsta dottern går genom solspillet i den mossgröna barrskogen, ut i ljuset igen. Det är kväll, och jag har just sett hundratusen blåsippor vissna. Och jag är lite upprymd, för jag har plötsligt insett att detta är helt i sin ordning.