Det finns många som borde ha fått Nobelpriset, men tyvärr aldrig fick det. En av dem är – enligt egen åsikt – Paul Valéry. Så här skriver Per Hallström (ständig sekreterare 1931 till 1941) år 1943 i sitt utlåtande över fransmannen:

Aforismerna äro väl något mera tillgängliga [än poesin], och intrycket av deras tankeskärpa och djupsinne är ofrånkomligt. Men skarpsinnet arbetar ofta med så vassa eggar, att det förintar det själsliga stoff som bearbetas. Djupsinnet är icke barmhärtigare; det är explosivt och spränger sönder vad det borrar sig igenom. Läsaren står tomhänt och knappast klokare än förut.

Jag vet inte om Hallströms invändning är riktigt korrekt, men den är i alla fall intressant. Hursomhelst röstade han mot ett pris till Valéry.