På sin sammankomst i torsdags beslöt Svenska Akademien att tilldela Birgitta Almgren ett extra pris på 100 000 kronor. Birgitta Almgren är professor i tyska vid Södertörns högskola. För fem år sedan kom hon ut med en bok som handlade om olika typer av nazistisk infiltration i Sverige under åren 1933 – 1945 (”Drömmen om Norden”), och förra året följde hon upp detta med ett verk där hon undersökte den östtyska diktaturens olika förgreningar in i det Svenska samhället (”Inte bara Stasi – Relationer Sverige – DDR 1949-1990”).

Akademien motiverar av princip aldrig sina priser och stipendier – med ett stort undantag när – och gör det inte heller här.

Dock vill jag personligen tillägga att jag tycker att det är högst märkligt att en sådan välrenommerad forskare som Almgren inte tillåts fullborda sin viktiga och gedigna kartläggning genom att få tillgång till SÄPO-arkivets uppgifter om det 50-tal svenskar vilka arbetade åt östtyska Stasi. Detta är en begäran som skulle varit fullkomligt okontroversiell i de flesta andra länder, men inte här: den svenska statens hemlighetsmakeri kring delar av det Kalla krigets historia går sorgligt nog vidare; och detta oavsett färgen på ministären.