1. Första veckan i februari kommer Akademien åka till Helsingfors, för att delta i firandet av Svenska Litteratursällskapets i Finland 125-årsjubileum. Banden till SLS och Finland är av ålder starka , men har bara blivit än starkare under det senaste årtiondet; nu senast har Akademien beslutat att stödja SLS i ett stort projekt om Finlandssvenskan beskrivning. I samband med resan kommer Akademien att hålla sin ordinarie torsdagssammankomst i Helsingfors; det är första gången i Akademiens historia som ett sådant hålls utanför rikets gränser.
  2. Första veckan i februari kommer undertecknad att inleda sin pappaledighet. Omfattningen kommer dock varken rubba Akademien eller könsmaktsordningen. Det är tänkt att jag en dag i veckan kommer att vara hemma med min yngsta dotter. (Ja, det är första gången en ständig sekreterare är föräldraledig. Och, nej, jag tror inte att Gustav III snurrar i sin grav där borta i Riddarholmskyrkan.)